Thematisch onderwijs

Op de Krullevaar wordt gewerkt met groep overstijgende thema's. Dit betekent dat hetzelfde thema voor iedere groep op niveau wordt uitgewerkt. We doen dit om een onderwerp uit te kunnen diepen en onze leerlingen vanuit een zinvolle context te laten leren. Hierbij wordt vanuit de talenten van onze leerlingen gewerkt aan het ontwikkelen van de 21th Century Skills.

Plusklas

In september 2012 zijn we gestart met een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen met een goede en zelfstandige werkhouding. De plusklas is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8 (Unit 2) en komt een keer per maand bij elkaar onder leiding van Nils Stikvoort.

Lees meer

Schooltijden

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Dinsdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Woensdag 8.30 - 12.15 Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Vrijdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00