Thematisch onderwijs

Op de Krullevaar wordt gewerkt met groep overstijgende thema's. Dit betekent dat hetzelfde thema voor iedere groep op niveau wordt uitgewerkt. We doen dit om een onderwerp uit te kunnen diepen en onze leerlingen vanuit een zinvolle context te laten leren. Hierbij wordt vanuit de talenten van onze leerlingen gewerkt aan het ontwikkelen van de 21th Century Skills.
Vanaf groep 5 gaan de leerlingen aan de slag met tablets waarop ze de leerstof verwerken. 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

 

Plusklas

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo sinds dit schooljaar, als speciale bovenschoolse voorziening, de "plusklas" ingericht. In de plusklas op OBS de Krullevaar komen de leerlingen met extra talenten van alle scholen uit Waalwijk op woensdag bijeen. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden door een leerkracht met ruime expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden, ontmoeten van  gelijkgestemde leeftijdsgenoten, versterken van de executieve functies en aandacht voor metacognitieve vaardigheden. Op deze wijze willen wij deze leerlingen leren leren, leren denken en leren leven.

Schooltijden

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Dinsdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Woensdag 8.30 - 12.15 Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Vrijdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00