Onze school

De school met echte aandacht!

Wij staan als school midden in de samenleving en passen ons onderwijs aan op de veranderende behoeftes van de maatschappij. Wij zijn een school met een heldere visie, een concreet leerling profiel en bovengemiddelde resultaten. Maar bovenal zijn wij een school met persoonlijke aandacht voor elke leerling!

We leren onze leerlingen alle basisvaardigheden die zij nodig hebben om goed te functioneren in de maatschappij. Daarbij gaat extra aandacht uit naar respectvol met elkaar omgaan en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij beschikken over een professioneel team met meer dan gemiddeld betrokken leerkrachten die werken met moderne methodes. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en ook van elkaar. Hierdoor ontstaat een prettige leeromgeving die het beste in de leerlingen naar boven haalt. Ook bij uw kind!