Stichting Bravoo

Bravoo

Basisschool de Krullevaar is een openbare school en bevindt zich in de wijk de Nieuwe Vaart in Sprang-Capelle. Openbaar wil zeggen: op basis van gelijkwaardigheid toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.

Het bevoegd gezag van OBS de Krullevaar is de Stichting BRAVOO. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag over 11 openbare basisscholen in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Geertruidenberg. De stichting telt op dit moment ongeveer 200 medewerkers, die het onderwijs verzorgen voor ongeveer 2200 leerlingen. De stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

De dagelijkse leiding is in handen van, de voorzitter College van Bestuur, dhr. Robert Venema. Het bestuurskantoor is gevestigd in Waalwijk. Het bestuurskantoor is op schooldagen geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur – 17.00 uur. Woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Het adres van het bestuur van de Stichting BRAVOO is:
Prof. Eykmanweg 7c
5144 ND Waalwijk