Onze leerling

Leerlingprofiel

Als we het hebben over “onze leerling” hoe ziet die er dan uit? Wat heeft deze leerling dan voor bagage meegekregen als hij OBS de Krullevaar verlaat aan het einde van groep 8?

Wij hebben een zo concreet mogelijk leerlingprofiel opgesteld, waaraan we elke dag van de week werken in de klas. Hierbij spelen de 21st century skills een grote rol. Wij streven ernaar dat “onze leerling” als hij de school verlaat de volgende bagage/competenties heeft:

Kennis
Ik bezit meer dan gemiddelde basiskennis waar het om de einddoelen van het basisonderwijs gaat.

Ik ben trots op mijn score op de Eindtoets, omdat die precies bij me past.

Ik verlaat de school met AVI Plus leesniveau en/of B+ op de DMT leestoets.

Ik kan de essentie uit de leerstof halen en samenvatten.

Ik kan notities maken tijdens de les.

Ik weet hoe ik moet leren.

Ik kan kritisch denken.
Ik ben mediawijs.
Ik bezit Ict- basisvaardigheden. 
Ik bezit informatievaardigheden.
Ik bezit sociale en culturele vaardigheden.
Ik weet hoe ik mijn taken/huiswerk zelfstandig moet plannen.

Ik ken mijn eigen sterke en zwakke kanten.

Gedrag
Ik wil en kan samenwerken en samenspelen.

Ik kan communiceren met schoolgenoten en volwassenen.
Ik kan me zowel creatief als cognitief presenteren voor klasgenootjes en ouders.

Ik kan feedback geven en ontvangen.

Ik kan voor mezelf opkomen.

Ik kom zelfstandig tot oplossingen van problemen.
 
Ik kan me verplaatsen in de ander, een ander perspectief nemen.

Ik kan een ander een compliment geven.

Gevoelens/belevingen

Ik voel me gewaardeerd.

Ik voel me welkom.

Ik ervaar dat ik mag zijn zoals ik ben.

Ik denk terug aan die fijne tijd op OBS de Krullevaar.

Producten
Ik heb meerdere werkstukken/spreekbeurten gepresenteerd voor alle leerlingen in groep 5/6/7/8.

Activiteiten
Ik heb meegedaan aan diverse activiteiten die mij aanspreken zoals:


  • de sportdagen en sporttoernooien,

  • de Leerlingraad,

  • culturele activiteiten,
  • allerlei excursies,
  • de boomfeestdag,
  • allerlei projecten,
  • de laaste schooldag feesten,
  • de jaarlijkse musicals en de afsluitende musical in groep 8