Plusklas

plusklas

In september 2012 zijn we gestart met een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen met een goede en zelfstandige werkhouding. Wij bieden de zelfstandige en gemotiveerde CITO-A leerlingen van groep 5 t/m 8 graag wat extra uitdaging. Naast het reguliere schoolwerk krijgen deze leerlingen extra uitdaging bij het thematisch werken en door differentiatie tijdens de reguliere lessen. Tot 1 januari 2017 worden de inspiratie lessen in Unit 2 één keer per maand voor hen verzorgd door Nils Stikvoort.

In het nieuwe jaar zullen alle scholen van BRAVOO gaan samenwerken om een bovenschoolse voorziening te realiseren. Dit betekent dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes op dit gebied 1x per week in de gelegenheid worden gesteld om samen te komen in de bovenschoolse plusklas. Zo kunnen ook zij hun talent nog beter ontwikkelen.