Resultaten

We halen op OBS de Krullevaar meer dan gemiddelde resultaten. Het uitgangspunt is dat de resultaten van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode tenminste liggen op het niveau dat, op grond van de kenmerken van de leerling, verwacht mag worden.

Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de “harde” getallen van onze uitstroom en Cito-toetsen. Wij streven een zo hoog mogelijke opbrengst na op alle gebied en vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en gebruik maken van hun talenten. Dat geld voor de kennisgebieden maar ook zeker voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Wij willen dat uw kind op het einde van zijn of haar bassisschoolloopbaan genoeg bagage heeft om zich als tiener te kunnen redden in onze maatschappij. Wij hopen hen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, creatief denkende, flexibele burgers.

Hieronder ziet u de laatste cijfers m.b.t. de uitstroom en de IEP eindtoetsen van OBS de Krullevaar:

Uitstroom 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
VMBO basiskader 10% 14% 33% 50%
VMBO theoretisch 10% 43% 16,5% 50%
HAVO 60% 43% 16,5% 0%
VWO 20% 0% 33% 0%
Aantal kinderen 10 8 6 4

 

Cito en IEP eindtoets 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Score eindtoets 81,9 85 84,6 73,8
Landelijk gemiddelde 81,1 78.3 81 81