Visie

Visie

Lesgeven is de kern van ons werk. We geven eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een plezierige werksfeer. We leggen u graag uit wat we hiermee bedoelen.

 1. Eigentijds toekomstgericht onderwijs
  Zowel op cognitief gebied als op creatief gebied willen wij het beste uit een kind halen. Om dat voor elkaar te krijgen, werken wij op de volgende wijze:
  • Onderwijsunits; kinderen leren niet alleen met elkaar maar ook vooral van elkaar. Daarom werken wij in onderwijsunits met thuisgroepen waarin meerdere leeftijden vertegenwoordigd zijn.  's Middags wordt er groep overstijgend gewerkt in units: een onderbouw en bovenbouw unit.
  • Onderzoekend thematisch; In de middagen werken wij schoolbreed aan hetzelfde thema. Elke unit op zijn eigen niveau. De thema's sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze leerlingen en dagen hen uit tot samenwerken, kritisch denken en het doen van onderzoek.
  • Directe instructie; de leerkrachten werken volgens het directe instructie model. Dat betekent dat iedere les begint met het benoemen van het lesdoel en een korte terugblik op eerdere activiteiten passend bij dit doel. En wordt afgesloten met een evaluatie op het lesdoel. Zo leren we onze leerlingen reflecteren en creëren we een taakgerichte werksfeer.
  • Differentiatie; naar aanleiding van de analyse van de door ons verzamelde gegevens verdelen wij onze leerlingen bij de basisvakken over 3 niveaus . Zo houden wij rekening met leerlingen die meer tijd, instructie of uitdaging nodig hebben.
  • Talenten; elke leerling bezit een eigen talent. Wij kennen onze leerlingen en weten waar hun talenten liggen. We maken binnen ons onderwijs gebruik van deze kennis zodat iedere leerling de kans krijgt om te stralen.
  • Openbare identiteit; deze dient als uitgangspunt voor onze waarden en normen. We staan open voor en hebben respect voor ieders “eigenheid”.
 2. Plezierige werksfeer
  Leerlingen, medewerkers en ouders die het naar hun zin hebben op school, beleven daardoor meer plezier aan de rol die ze bekleden. Bij alle betrokkenen moet het besef leven dat zij meetellen en vanuit die competentiebeleving kan verder gebouwd worden aan een plezierige werksfeer. Hierbij werken wij op de volgende wijze:
  • Belangstellend; wij hebben belangstelling voor onze leerlingen (en hun ouders) en zorgen voor een goed persoonlijk contact. Bij binnenkomst geven wij elkaar een hand of maken we een kleine opmerking, zodat iedereen zich welkom voelt.
  • Kanjer; wij staan voor goede omgangsvormen op alle niveaus (leerlingen, medewerkers en ouders). Wij werken met behulp van de Kanjermethode aan de sociale en emotionele vaardigheden en attitudes.
  • Veilige leeromgeving; wij creëren een plezierige en veilige sfeer waarbinnen fouten mogen worden gemaakt.
  • (mede)Opvoeden; opvoeden doe je niet alleen. Daarom hechten wij veel belang aan een goede samenwerking met onze ouders. Zo zorgen we er samen voor dat onze leerlingen opgevoed worden tot respectvolle burgers.

Merkwaarden