Ouders

Ouderbetrokkenheid

Een grote betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs aan hun leerlingen vergroot het welbevinden van leerlingen op school. Wij zijn blij met de grote ouderbetrokkenheid op onze school.

Er zijn contacten die gericht zijn op de leerling:

  • Gesprekken op afspraak;
  • De schriftelijke rapportage van iedere leerling;
  • 10-minuten gesprekken;
  • Informatieavonden; er wordt over de gang van zaken in de klas en het onderwijs gesproken.
  • Kijkochtend;  voor zowel huidige als nieuwe ouders en belangstellenden.

Er zijn contacten die gericht zijn op de school:

  • De Nieuwsbrief, ons wekelijks ouderinformatiebulletin, (naar keuze op papier of digitaal);
  • Helpen in een groep tijdens taalcircuit, handvaardigheid en techniek.
  • Medezeggenschapsraad en Ouderraad.
  • Klankbordbijeenkomsten.
  • Begeleiden van een groepje leerlingen tijdens excursies (zoals schoolreisjes, bibliotheekbezoek, natuurwandeling).