Medezeggenschapsraad (MR)

Leden namens de oudergeleding hebben zitting in de MR (schooljaar 2017- 2018):

  • Voorzitter: Jeroen Frijters
  • Marc Hopmans

Namens de teamgeleding hebben zitting in de MR ( schooljaar 2017- 2018):

  • Nicole Bartels
  • Hanneke Veenstra