Medezeggenschapsraad (MR)

Leden namens de oudergeleding hebben zitting in de MR (schooljaar 2016- 2017):

  • Voorzitter: Jeroen Frijters
  • Secretaris: Twan van Kasteren

Namens de teamgeleding hebben zitting in de MR ( schooljaar 2016- 2017):

  • Nicole Bartels
  • Hanneke Veenstra