Medezeggenschapsraad (MR)

Leden namens de oudergeleding hebben zitting in de MR (schooljaar 2017- 2018):

  • Voorzitter: 
  • Ellemieke Dekkers 
  • Saskia van Dun

Namens de teamgeleding hebben zitting in de MR ( schooljaar 2017- 2018):

  • Chantal van Soest 
  • Hanneke Veenstra