TSO

De organisatie MIKZ verzorgt de TSO bij basisschool de Krullevaar met vaste medewerkers van Mikz en de vrijwilligers die bekend zijn bij u en uw kind(eren).

De overblijfkrachten houden toezicht en begeleiden de kinderen tijdens het overblijven. De overblijfkrachten worden aangestuurd en begeleid door de coördinator van Mikz. Taken en verantwoordelijkheden van de overblijfkrachten staan beschreven in het overblijfprotocol (aanwezig op school). Het geniet de voorkeur van Mikz om te werken met vaste overblijfkrachten.

De kinderen die structureel overblijven op vaste dagen in de week betalen middels het inschrijfformulier en automatische incasso € 2,75 per dag.
Wanneer uw kind gebruik maakt van vaste TSO dagen is het ook mogelijk om af en toe een keer extra op een andere dag te komen. Hiervoor geldt hetzelfde tarief. Er zal 10 maanden per jaar (minus Juli en Augustus) gefactureerd worden. Het totaal aantal vaste keer overblijven per jaar wordt bij elkaar opgeteld en dan gedeeld door 10 maanden.

Indien u flexibel gebruik wilt maken van het overblijven (niet wekelijks een vaste dag) dan kunt u gebruik maken van een digitaal inschrijving, aan- en afmeldingssysteem via het ouderportaal van Mikz. U koopt dan een strippenkaart met 5 of 10 strippen. De kosten bedragen dan  € 3,00 per dag per kind. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven van uw rekening.

Aanmelding/Opzegging

Voordat u gebruik kunt maken van het overblijven, moet er van uw kind een geheel ingevuld en getekend inschrijfformulier worden ingeleverd bij Mikz. Dit geldt zowel bij vast overblijven als bij flexibel overblijven. Het inschrijfformulier is te vinden op het ouderportaal van Mikz of af te halen bij de overblijfcoordinator in het lokaal van 't Turfke.
Als uw kind afwezig of ziek is, verzoeken wij u om dit voor 10.00 uur door te geven via het ouderportaal. Bij een tijdige afmelding zal een verrekening plaatsvinden.

Indien u gebruik wilt maken van tussenschoolse opvang

  • U kunt het inschrijfformulier digitaal versturen of afgeven bij de overblijfcoordinator op school.
  • Met vragen over de inschrijving of betaling kunt u via de mail terecht bij klant@mikz.nl.