TSO

Kinderdagverblijf De Schat verzorgt de TSO bij basisschool de Krullevaar. De Schat verzorgt de TSO met vaste medewerkers en vrijwilligers.  De overblijfkrachten houden toezicht en begeleiden de kinderen tijdens het overblijven. De overblijfkrachten worden aangestuurd en begeleid door Sharona Crielaard coördinator TSO. Zij is voor vragen te bereiken op 06-44520693.

De kinderen die structureel overblijven op vaste dagen in de week betalen middels een automatische incasso € 3,00 per dag.

Voor flexibele/incidentele overblijvers (dit zijn kinderen die niet wekelijks een vaste dag overblijven) zijn er strippenkaarten te koop. U kunt een nieuwe strippenkaart aanvragen via de website of  tso@kinderdagverblijfdeschat.nl . Hiermee kan uw kind 10 keer gebruik maken van het overblijven. U kunt uw kind vervolgens via de mail aanmelden voor de gewenste dag. De kosten zijn in dit geval  € 35,00 per strippenkaart. U dient uw kind één dag van te voren op te geven via het ouderportaal. De bijdrage wordt automatisch afgeschreven van uw rekening.

AANMELDING / OPZEGGING

Voordat u gebruik kunt maken van de TSO moet u zich inschrijven bij kinderdagverblijf De Schat. U kunt dit doen via de website www.kinderdagverblijfdeschat.nl. Dit geldt zowel voor vast overblijven als voor flexibel overblijven.

Als uw kind afwezig of ziek is, verzoeken wij u om dit door te geven via de mail. Afmelden voor 10.00 uur. 

U kunt de opvang schriftelijk opzeggen via de mail tso@kinderdagverblijfdeschat.nl. Er wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd.

Indien u vragen heeft of nog nadere informatie wilt, neem dan contact op met Sharona Crielaard.