Verkeersreglement

Samen veilig naar school: verkeersreglement

Voor OBS de Krullevaar is de verkeersveiligheid van de leerlingen erg belangrijk. Een verkeerscommissie van ouders, samen met de teamleden van OBS de Krullevaar, houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rond de school. Daarbij krijgen we steun van de politie en de gemeente Waalwijk. Maar in eerste instantie is verkeersveiligheid natuurlijk een zaak van kinderen, school en vooral: van ouders! In dit verkeersreglement is afgesproken voor wie welke regels gelden.

Wat doet de school?

 • De school opent om 8.20 uur de poorten. De verkeersstroom kan zich dan verspreiden over 10 minuten, namelijk tot 8.30 uur als de school begint.
 • De school is een BVL-school. BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheidslabel. Het BVL biedt scholen de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven.
 • De school voert overleg met gemeente en politie over het vergroten en handhaven verkeersveiligheid.

Wat doen de kinderen?

 • Verkeersveiligheid staat centraal in de verkeerslessen die het gehele jaar gegeven worden, in álle klassen.
 • Een onderdeel is het verkeersexamen dat de leerlingen in groep 7 of 8 afleggen.

Wat doen de ouders?

Verkeersveiligheid is vooral de verantwoordelijkheid van ouders. Van jonge kinderen kan immers nog niet verwacht worden dat zij zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Om die reden worden extra regels ingesteld, met name voor automobilisten. Volg deze regels voor de veiligheid van uw eigen en andere kinderen!

 • Eenrichtingsverkeer in de Schrevelstraat rondom de schooltijden. Inrijden vanaf Schrevelstraat, wegrijden via Pres. Kennedystraat. Let op: dit is geen verplichte regel voor de bewoners, maar voor de schoolgaande kinderen kan de straat daardoor veel overzichtelijker worden gemaakt.
 • Haal als automobilist geen fietsers (kinderen én ouders) in op de Schrevelstraat.
 • Rij stapvoets, er kunnen altijd kinderen onverwacht oversteken.
 • Nooit parkeren of stilstaan in of vlakbij de binnen- of buitenbocht bij de ingang van school! Dit leidt tot buitengewoon onoverzichtelijke situaties voor kinderen die willen oversteken.
 • Nooit dubbel parkeren, ook niet op langs de parkeerplaats net voor de bocht in de Schrevelstraat. De reden is dat kinderen die er op de stoep lopen, juist dáár behoefte hebben aan een goed overzicht van het verkeer op straat omdat ze daar oversteken,. Door daar dubbel te parkeren, blokkeert u dit overzicht.
 • Bent u op de fiets? Ouders met fietsende kinderen uit groep 1 en 2 kunnen hun kind op de stoep laten fietsen. Als ouder bent u er dan wel altijd verantwoordelijk voor dat uw kind niet botst met voetgangers of een andere gevaarlijke situatie veroorzaakt.
 • Parkeer uw auto niet zomaar op opritten van bewoners in de straat.
 • Wacht op het schoolplein, en niet de stoep ervoor. Zo hebben kinderen die wegfietsen, een beter overzicht. Dit geldt voor ouders van álle groepen.
 • Soms halen anderen uw kind op. We merken dat juist deze mensen de regels niet kennen, en hun auto zo dicht mogelijk bij het schoolhek parkeren. Wilt u daarom ook aan deze opa’s en oma’s etc. vragen of zij zich s.v.p aan onze parkeerregels willen houden?

Wat doet de gemeente?

De gemeente (overheid) financiert bijzondere onderdelen van de verkeerslessen en legt desgevraagd voorzieningen aan (oversteekplaats etc.). Wat doet de politie? De politie voert controles uit en kan handhavend optreden bij overtredingen, met name foutparkeerders.

Handhaving

We vertrouwen er op dat het in ieders belang- namelijk het belang van uw kind- is om u aan de regels te houden. Er is geen officiële controle door ouders of teamleden. De ervaring leert dat op onze kleine school voldoende goede contacten tussen ouders onderling zijn, om elkaar te attenderen op verkeersonveilige situaties. 

Op de fiets naar school?

Wil je op de fiets naar school komen dan is een stevige standaard op de fiets is noodzakelijk. Op het schoolplein loop je met de fiets aan de hand en je plaatst je fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Het plaatsen van fietsen in de fietsenstalling gebeurt altijd op eigen risico!

We zullen zo goed mogelijk toezien op het goed plaatsen van de fietsen, maar voor schade aan de fietsen kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.