Verlof en verzuim

Leerplicht

Kinderen in het basisonderwijs hebben de wettelijke plicht om naar school te gaan, de zogenaamde leerplicht. Voor verlof moeten ouders toestemming hebben. Speciaal verlof moet door school weer aangevraagd worden bij de gemeente. Dit moet dus tijdig worden besproken met school. Namens de leerplichtambtenaar benadrukken wij dat er vlak voor en na de zomervakantie geen extra verlof gegeven mag worden.

Indien wij het vermoeden hebben, of als er aantoonbaar sprake is van ongeoorloofd verzuim, melden wij dit bij de leerplichtambtenaren mevrouw Werten of mevrouw van Etten. U kunt hen bereiken op 0416-683456 of leerplicht@waalwijk.nl. Voor het aanvragen van verlof (vrije dagen buiten de schoolvakanties om), kunnen ouders contact opnemen met de directie van de school. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn verkrijgbaar bij de school of de leerplichtambtenaar.

Redenen voor extra verlof:

Er is een aantal bijzondere omstandigheden waarbij een kind recht heeft op extra verlof. Redenen voor, één of enkele dagen, extra verlof kunnen zijn:

 • verhuizing;
 • huwelijk (van familie);
 • religieuze verplichtingen;
 • 25-, 40-, en 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
 • ernstige ziekte van ouders of directe familie;
 • overlijden van ouders of directe familie;
 • ziekte van het kind.

Géén redenen voor extra verlof:

 • het eerder op vakantie gaan, of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te ontlopen;
 • reizen die buiten de schoolvakanties zijn geboekt, om zo de hoge tarieven van het hoogseizoen te ontlopen;
 • als kinderen uit één gezin, die niet bij elkaar op school zitten, verschillende schoolvakanties hebben.
   

Verlof voor vakantie

Bij hoge uitzondering kan verlof gegeven worden buiten de schoolvakanties. Hierbij gaat het om ouders die door hun beroep onmogelijk tijdens de schoolvakanties weg kunnen. Denk aan, mensen met een hotel of een camping. Dit verlof wordt maximaal één maal per schooljaar, tot maximaal tien schooldagen toegestaan.

Bij “luxe verzuim” (verzuim in verband met vakantie) wordt in principe altijd proces-verbaal opgemaakt. Voor meer informatie zie www.waalwijk.nl